Propozycja stawek godzinowych w zależności od zleconego zakresu zadań:

 

Zadanie PLN brutto/godzinę
Podstawa: Sprawdzenie recept, wydawanie jedynie leków grup N i A 35
Dodatkowo: Pierwszy stół wszystkie czynności 25
Dodatkowo: Receptura apteczna 20
Dodatkowo: Konsultacje (poza pierwszym stołem) dotyczące problemów lekowych 100

 

Koszt pokonania trasy w dwie strony: 1.15zł za kilometr.

 

Trasę rozpoczynam w miejscowościach Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) albo Debrzno (woj. pomorskie), zależnie od chwilowego zapotrzebowania.

 

Aktualnie znajduję się w Braniewie.

35 brutto? Tak!

Kluczem do zadowalającej rentowności jest w moim przypadku zejście do minimum z kosztami dojazdów.
 
Jeśli będzie się ode mnie wymagało jedynie sprawdzenia recept, wydania leków z wykazu A oraz N i pozostania w miejscu pracy przez cały umówiony czas to świetnie bo w międzyczasie przygotuję się do egzaminów zawodowych.

Co jeszcze Pan potrafi?

Dotarcie na czas do pracy moja specjalność ale potrafię również dobrze obsługiwać pacjentów, prawidłowo wykonać lek recepturowy, mam certyfikat uprawniający do szczepienia przeciwko COVID/grypie, chętnie odpowiadam na pytania dotyczące leków, lekoterapi, dietetyki i fitnessu.
 
Pracowałem przez wiele lat na stanowisku magistra farmacji w aptece ogólnodostępnej. Znam przepisy dotyczące recept w ich aktualnym brzmieniu. Interesuję się Opieką Farmaceutyczną. Ukończyłem I edycję studiów podyplomowych "Profesjonalne doradztwo i Opieka Farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej".
 
Oczywiście jeśli miałbym w ramach pracy na umowę-zlecenie zajmować się czymś więcej niż tylko sprawdzaniem recept i wydawaniem leków z wykazu A i N to wynagrodzenie godzinowe musiałoby być większe od 35zł/h brutto.

Tak zwana retaksacja recept...

W postępowaniach NFZ w III kwartale 2023 zakwestionowano 33% kontrolowanych recept (dotyczy wszystkich świadczeniodawców, nie tylko aptek). Przeciętnie na 1 skontrolowaną aptekę przypadała kara w wysokości 61,8 tyś. zł.
 
"Retaksowanie recept" jest więc zadaniem odpowiedzialnym. Nie należy ono też do zadań trywialnych ze względu na stopień komplikacji zasad realizacji recept, wybujałą fantazję osób do wierzenia podających interpretacje przepisów i ryzyko utraty klienta w razie asekuracyjnej odmowy wydania leku.
 
Recepty sprawdzam robiąc kródkoodcinkowe przerwy. Z tego względu, że cały czas jestem obecny w aptece, personel, jeśli chce, może w każdej chwili skonsultować ze mną trudniejsze przypadki unikając w ten sposób bałaganu będącego skutkiem korygowania błędów z niepotrzebnym opóźnieniem.

uz.mobilnyfarmaceuta.pl © 2024 Piotr Głuchowski
Credits: cybertoxine, html5up, posativ, mrdoob. ? wyświetleń.